Publikasjoner

Tidligpensjon og bruk av AFP i KS’ tariffområde

Fafo utarbeider på oppdrag av Pensjonskontoret rapporter om tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde for ansatte i alderen 50 – 67 år.
Det er hittil utkommet fire rapporter, og disse skal kunne leses i sammenheng for på den måten å kunne se trender og utvikling i tidligpensjoneringsadferden over en lengre periode.

Les mer

 

Flere rapporter og utredninger

Flere rapporter og utredninger om tjenestepensjonsrelaterte temaer.

Les mer

 

Kommunal tjenestepensjon og anskaffelsesregelverket

Spørsmål knyttet til valg av pensjonsløsning og i den forbindelse hvilket anskaffelsesrettslige handlingsrom man har reiser en rekke juridiske problemstillinger. Pensjonskontoret har derfor for våre medlemmer, kommuner/fylkeskommuner/bedrifter og virksomheter i KS’ tariffområde, fått utarbeidet noen juridiske vurderinger som en støtte i en slik prosess. Vi anbefaler at Pensjonskontorets medlemmer leser disse og setter seg inn i de vurderinger og råd som følger av disse.

Les mer