Avkastning på pensjonsmidlene

Bilde Avkastning på pensjonsmidlene2NHH ved postdoktorene Andreas Ørpetveit og André Wattø Sjuve har på oppdag fra Pensjonskontoret gjennomført en analyse av forskjeller i historisk avkastning mellom livsforsikringsforetak og et utvalg av kommunale pensjonskasser. Analysen undersøker både direkte og indirekte årsaker til avkastningsforskjeller. Les rapporten Avkastning på pensjonsmidlene her

Data og tallmateriale er i utgangspunktet hentet fra årsrapporter som er publisert i Brønnøysundregistrene. I tillegg til KLP, Storebrand og Oslo Pensjonsforsikring har følgende pensjonskasser bidratt med supplerende opplysninger: Bergen kommunale pensjonskasse, Bærum kommunale pensjonskasse, Drammen kommunale Pensjonskasse, Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) og Tromsø kommunale pensjonskasse.

Rapporten omfatter også tallmateriale innhentet fra offentlig tilgjengelige dokumenter for Kristiansand kommunale pensjonskasse, Trondheim kommunale pensjonskasse og Viken Pensjonskasse.

Pensjonskontoret takker alle som har bidratt med innspill og tallmateriale til denne rapporten.