Betenkning fra KS Advokatene

Storebrand og DNB har henholdsvis 11. desember 2012 og 6. juni 2013 gitt beskjed om at selskapene ikke lenger vil tilby leveranse av offentlig tjenestepensjon. Eksisterende avtaler vil bli avviklet innen en tidshorisont på tre år.

Storebrand og DNB har henholdsvis 11. desember 2012 og 6. juni 2013 gitt beskjed om at selskapene ikke lenger vil tilby leveranse av offentlig tjenestepensjon.
Eksisterende avtaler vil bli avviklet innen en tidshorisont på tre år. Pensjonskontoret har på denne bakgrunn bedt KS Advokatene  levere en betenkning om hvordan kommunene skal forholde  seg til regelverket rundt offentlige anskaffelser nå og fremover gitt at man i praksis synes kun å ha en leverandør av offentlig tjenestepensjon i markedet.

Dersom det skulle være spørsmål, ta kontakt med Nina Ramstad Aatlo i KS Advokatene.

Betenkningen kan leses her: Betenkning fra KS Advokatene