Fafo-rapport om pensjonering i kommunal sektor.

Fafo-rapport om pensjonering i kommunal sektor.

Fafo har på oppdrag fra Pensjonskontoret utarbeidet en ny rapport som presenterer analyser av pensjonsmønsteret og bruken av ulike tidligpensjonsordninger innenfor KS’ tariffområde. Fafo-rapport 2020:31 Pensjonering i kommunal sektor. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002 – 2019 er skrevet av Roy A. Nielsen.Les mer

Lønnsoppgjøret 2020 er utsatt

Lønnsoppgjøret 2020 er utsatt

Partene er enige om å utsette oppstart av forhandlingene, og hovedtariffavtalen forlenges til 15. september 2020. Det samme gjelder for SGS 2020.Les mer

Enighet i mekling for kommunal sektor

Enighet i mekling for kommunal sektor

Enigheten betyr at alle har fått samme pensjonsløsning. Den gjør det mulig å tariffeste endringene som følger av avtalen om ny offentlig tjenestepensjon, som parten la grunnlag for i fjor.Les mer