Lønnsoppgjøret 2020 er utsatt

Lønnsoppgjøret 2020 er utsatt

Partene er enige om å utsette oppstart av forhandlingene, og hovedtariffavtalen forlenges til 15. september 2020. Det samme gjelder for SGS 2020.Les mer

Enighet i mekling for kommunal sektor

Enighet i mekling for kommunal sektor

Enigheten betyr at alle har fått samme pensjonsløsning. Den gjør det mulig å tariffeste endringene som følger av avtalen om ny offentlig tjenestepensjon, som parten la grunnlag for i fjor.Les mer

Ny offentlig tjenestepensjon

Ny offentlig tjenestepensjon

Arbeids og sosialdepartementet inngikk 03. mars 2018 avtalen om ny offentlig tjenestepensjon for offentlig ansatte med organisasjonene KS, LO, Unio, YS ogLes mer