Pensjonsveileder 2007

Pensjonsveileder 2007

Pensjonskontoret lanserer herved årets utgave av innkjøpsveilederen – «Pensjonsveileder – innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning 2007» Oversikt over endringerLes mer

Enighetsprotokoll vedrørende HMS

Enighetsprotokoll vedrørende HMS

KS og Fagforbundet undertegnet følgende enighetsprotokoll den 5. november 2008: «Pensjonsleverandørenes tilskudd til HMS-tiltak KS og Fagforbundet ser det somLes mer

Avgjørelser i KOFA

Avgjørelser i KOFA

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) fattet i nemndsmøte 30.04.2007 avgjørelse i sakene KLP vs. Hvaler kommune og Vital vs. EidskogLes mer

Ny beregningsmodell for uførepensjon

Ny beregningsmodell for uførepensjon

Uførepensjonsutvalget overleverte sin innstilling, NOU 2007:4: «Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre», til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) 16. maiLes mer