Lovforbud mot meglerprovisjon

Lovforbud mot meglerprovisjon

«Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.» ble sanksjonert ved kongelig resolusjon 14. mars 2008. Lovforbud mot meglerprovisjon trådteLes mer

Pensjonsveileder 2008

Pensjonsveileder 2008

Pensjonskontoret lanserer herved årets utgave av pensjonsveilederen – «Pensjonsveileder – innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning 2008» – som bleLes mer

Nytt grunnbeløp i folketrygden

Nytt grunnbeløp i folketrygden

Regjeringen har lagt frem forslag til regulering av folketrygdens grunnbeløp og en opptrappingsplan frem til 2010 for Stortinget. Opptrappingsplanen sikrerLes mer

Rapport fra AFP-utvalget

Rapport fra AFP-utvalget

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen avholdt pressekonferanse i forbindelse med AFP-utvalgets møte den 06.02.2008.Les mer