Pristariffer og premiefastsettelse

Pristariffer og premiefastsettelse

En sentral sak relatert til anbudsprosessene 2010 er problemstillinger knyttet til pristariffer og premiefastsettelse i livsforsikringsselskaper i forhold til forsikringsvirksomhetsloven.Les mer

Meklingsløsning 2010

Meklingsløsning 2010

Alle de fire sammenslutningene YS, Unio, Fagforbundet og Akademikerne samt arbeidsgiverorganisasjonen KS godtok meklingsmannens skisse til løsning. I meklingsmannens møtebokLes mer

Pensjonsveileder 2010

Pensjonsveileder 2010

 Pensjonskontoret lanserer herved årets utgave av pensjonsveilederen – «Pensjonsveileder – innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning 2010» – som bleLes mer

Pensjonskontoret arrangerer seminar 30. april

Pensjonskontoret arrangerer seminar 30. april

Pensjonskontoret arrangerer seminaret «Innkjøp og vurdering av tjenestepensjonsordningen» den 30. april 2010. Pensjonskontoret utarbeider årlig innkjøpsveilederen ”Pensjonsveileder – innkjøp ogLes mer