Pensjonering før fylte 67 år

Pensjonering før fylte 67 år

Fafo har på oppdrag fra Pensjonskontoret utarbeidet en rapport over tidlig pensjonering blant 50-60 åringer innen KS' tariffområde for perioden 2002-2009.Les mer

Pensjonsveileder 2011

Pensjonsveileder 2011

Pensjonsveileder 2011 med tilhørende konkurransegrunnlag og referanseplan ble formelt godkjent av Pensjonskontorets styre 28. april 2011. Pensjonskontorets konkurransegrunnlag m/referanseplan gjøresLes mer

Stillinger ledig

Stillinger ledig

Pensjonskontoret søker to nye medarbeidere til stillingene som jurist og saksbehandler. StillingsutlysningLes mer

Pristariffer og premiefastsettelser

Pristariffer og premiefastsettelser

En sentral sak relatert til anbudsprosessene 2010 var problemstillinger knyttet til pristariffer og premiefastsettelse i livsforsikringsselskaper i forhold til forsikringsvirksomhetsloven.Les mer