Regulering av grunnbeløpet

Regulering av grunnbeløpet

Stortinget har vedtatt nytt grunnbeløp i folketrygden gjeldende fra 1. mai 2012. Folketrygdens grunnbeløp øker fra 79.216 kroner til 82.122Les mer

Pensjonsveileder og konkurransegrunnlag 2012

Pensjonsveileder og konkurransegrunnlag 2012

Pensjonsveilederen «Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjon» ble formelt godkjent på styremøtet i Pensjonskontoret 12.april 2012. Pensjonsveileder 2012, konkurransegrunnlag, kortversjonLes mer