Ny hovedtariffavtale innen KS’ sektor

Ny hovedtariffavtale innen KS’ sektor

Ny hovedtariffavtale innen KS’ sektor med utløp 30.04.16 er nå tilgjengelig i Kommuneforlagets nettbutikk. Hovedtariffavtalen for avtaleperioden 01.05.2014 – 30.04.2016Les mer

Fafo rapport om tidligpensjonering i kommunal sektor

Fafo rapport om tidligpensjonering i kommunal sektor

Pensjonskontoret bestilte i 2013 en rapport fra Fafo om tidlig pensjonering i kommunal sektor. Rapporten er skrevet av Roy A. Nilsen, mens Tove Midtsundstad har ledet prosjektet. I denne rapporten presenteres analyserer av pensjonsmønsteret og bruken av ulike tidligpensjonsordninger innenfor KS’ tariffområde. Det er undersøkt endringer over tid og sammenlignet ulike arbeidstakergrupper i forskjellige sektorer (innenfor tariffområdet til KS).Les mer

Pensjonsveileder 2014

Pensjonsveileder 2014

Årets Pensjonsveileder er nå sendt ut til alle kommuner, fylkeskommuner, bedrifter og virksomheter i KS’ tariffområde. Ønsker du et eksemplar,Les mer

Nytt grunnbeløp

Nytt grunnbeløp

Regulering av grunnbeløpet og pensjonene fra 1.mai 2014. Regjeringen og organisasjonene er enige om tallgrunnlaget for reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2014.Les mer

KOMMUNALE PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

KOMMUNALE PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger er siden desember 2012 blitt endret ved at Storebrand Livsforsikring informerte om at selskapet avvikler sin portefølje. I juni 2013 kom DNB Livsforsikring med tilsvarende bekjentgjøring.Les mer