Fafo-rapport om pensjonering i kommunal sektor.

Fafo-rapport om pensjonering i kommunal sektor.

Fafo har på oppdrag fra Pensjonskontoret utarbeidet en ny rapport som presenterer analyser av pensjonsmønsteret og bruken av ulike tidligpensjonsordninger innenfor KS’ tariffområde. Fafo-rapport 2020:31 Pensjonering i kommunal sektor. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002 – 2019 er skrevet av Roy A. Nielsen.Les mer