Ny offentlig tjenestepensjon

Ny offentlig tjenestepensjon

Arbeids og sosialdepartementet inngikk 03. mars 2018 avtalen om ny offentlig tjenestepensjon for offentlig ansatte med organisasjonene KS, LO, Unio, YS ogLes mer

Effekter av nye skatteregler og nye uføreordninger i kommunal sektor for de som var uføre før uførereformen

Effekter av nye skatteregler og nye uføreordninger i kommunal sektor for de som var uføre før uførereformen

Det ble innført nye uføreordninger i folketrygden og i offentlig sektor 01.01.2015. De som var uføre da de nye ordningene ble innført, fikk uføreytelsene konvertert inn i de nye ordningene. Parallelt med omleggingen av uføreordningene, ble også beskatningen av uføreytelser lagt om. Frem til 2015 var det særskilte skatteregler for uførepensjon. Fra 2015 skal uføreytelser beskattes som lønnsinntekt.Les mer

Et særskilt pensjonstillegg til kommunalt ansatte med særaldersgrense

Et særskilt pensjonstillegg til kommunalt ansatte med særaldersgrense

Actecan har på oppdrag fra Pensjonskontoret utredet en mulig løsning for ansatte med særaldersgrenser tilpasset ASDs foreslåtte modell for en ny tjenestepensjonsordning som innebærer at ansatte med særaldersgrense får et «opptjent særlig tillegg» til ordinær alderspensjon fra ny tjenestepensjonsordning. Denne rapporten drøfter mulige fordeler og ulemper med en slik modell, samt ulike problemstillinger som må avklares dersom det blir aktuelt å gå videre med denne løsningen.Les mer

Kartlegging av konsekvenser av ny uførepensjon i offentlig sektor

Kartlegging av konsekvenser av ny uførepensjon i offentlig sektor

Actecan har på oppdrag fra Pensjonskontoret kartlagt konsekvenser av ny uførepensjon i offentlig sektor. Dette er den tredje rapporten i rekken. Rapporten presenterer resultatene av en ny kartleggingsrunde foretatt våren 2017, og følger således opp kartlegging som ble gjort i de to første rapportene fra 2015.Les mer