Vedlegg til Pensjonsveileder 2016

Vedlegg til Pensjonsveileder 2016

Nærings- og fiskeridepartementet har opplyst at det nye regelverket for offentlige anskaffelser er planlagt å tre i kraft fra 01.01.17, istedenfor høsten 2016. Pensjonskontoret har fått utarbeidet et vedlegg til Pensjonsveileder 2016, som vil erstatte kapittel 6 Anskaffelsesregelverket og kommunal tjenestepensjon i Pensjonsveileder 2016, når det nye regelverket trer i kraft.Les mer

Det norske trygdesystemet 2016

Det norske trygdesystemet 2016

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag gitt ut en informasjonsbrosjyre med en generell oversikt over det norske trygdesystemet og norske trygderegler.Les mer

Pensjonsveileder 2015

Pensjonsveileder 2015

Årets Pensjonsveileder er nå sendt ut til alle kommuner, fylkeskommuner, bedrifter og virksomheter i KS’ tariffområde. Det er tiende året Pensjonskontoret gir ut denne veilederen.Les mer