Det norske trygdesystemet 2016

Det norske trygdesystemet 2016

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag gitt ut en informasjonsbrosjyre med en generell oversikt over det norske trygdesystemet og norske trygderegler.Les mer

Pensjonsveileder 2015

Pensjonsveileder 2015

Årets Pensjonsveileder er nå sendt ut til alle kommuner, fylkeskommuner, bedrifter og virksomheter i KS’ tariffområde. Det er tiende året Pensjonskontoret gir ut denne veilederen.Les mer

Kommunal pensjon og offentlige anskaffelser

Kommunal pensjon og offentlige anskaffelser

Regjeringen har i forbindelse med gjennomføringen av den nye kommunereformen inviterte alle landets kommuner til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.Les mer