Pristariffer og premiefastsettelse

En sentral sak relatert til anbudsprosessene 2010 var problemstillinger knyttet til pristariffer og premiefastsettelse i livsforsikringsselskaper i forhold til forsikringsvirksomhetsloven.Les mer

Pristariffer og premiefastsettelse

En sentral sak relatert til anbudsprosessene 2010 er problemstillinger knyttet til pristariffer og premiefastsettelse i livsforsikringsselskaper i forhold til forsikringsvirksomhetsloven.Les mer

Premiesats – forsikringsbare ytelser

Med bakgrunn i tilbudsgivningen i anbudsprosessene 2009 rettet Pensjonskontoret henvendelse til Kredittilsynet (nå: Finanstilsynet) 16.11.2009 – ”Premiesats – forsikringsbare ytelser”.Les mer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

2/2009 Styrevedtak 12/09: Pensjonsleverandørenes HMS-tjenester og -tilskudd skal være tilgjengelig for alle kunder i fellesskapet innen KS’ tariffområde på likeLes mer

Avklaringer om særaldersgrenser

1/2009 Styrevedtak 05/09: I påvente av forestående gjennomgang og avklaringer om særaldersgrenser i offentlig sektor tar ikke Pensjonskontoret stilling tilLes mer