Pensjonsleverandørenes HMS-tilskudd

4/2008 KS og Fagforbundet undertegnet følgende enighetsprotokoll den 5. november 2008: «Pensjonsleverandørenes tilskudd til HMS-tiltak KS og Fagforbundet ser detLes mer

Lovforslag om forbud mot meglerprovisjon

I brev 4. april 2006 ba Finansdepartementet Banklovkommisjonen utarbeide forslag til bestemmelser som setter forbud mot at forsikringsmeglere mottar provisjoner fra forsikringsselskapene. Høringsfristen ble satt til 17. april 2007. Lovendringene er i skrivende stund ikke vedtatt av Stortinget.Les mer