Daglig ledelse av pensjonskassen

4/2006 Pensjonskontorets styre fattet følgende vedtak den 08.09.2006 (sak 43/06): «KOMMUNALE PENSJONSKASSER Hovedtariffavtalen (HTA) åpner mulighet for at det kanLes mer

Ikrafttredelse HTA-endringer

1/2006 Styrevedtak 30/06: 1. mai 2006 er skjæringstidspunktet både i forhold til lønnsoppgangsregelen, HTA pkt. 2.3.2, og lønn under sykdom,Les mer

Pensjonsvurdering

Pensjonskontoret, som ble opprettet av tariffpartene høsten 2004, utarbeider i disse dager en innkjøpsveileder for kommunale tjenestepensjonsordninger ...Les mer