Det norske trygdesystemet 2016

Arbeids- og sosialdepartementet har i dag gitt ut en informasjonsbrosjyre med en generell oversikt over det norske trygdesystemet og norske trygderegler.

IMG_4484_vaarPå pensjonsområdet er det i kapitelene  4–6  gitt en omtale av henholdsvis gamle og ny regler for alderspensjon, ytelser til etterlatte og uføretrygd.

Last ned informasjonsbrosjyren her.