Effekter av nye skatteregler og nye uføreordninger i kommunal sektor for de som var uføre før uførereformen

Det ble innført nye uføreordninger i folketrygden og i offentlig sektor 01.01.2015. De som var uføre da de nye ordningene ble innført, fikk uføreytelsene konvertert inn i de nye ordningene. Parallelt med omleggingen av uføreordningene, ble også beskatningen av uføreytelser lagt om. Frem til 2015 var det særskilte skatteregler for uførepensjon. Fra 2015 skal uføreytelser beskattes som lønnsinntekt.

Pensjonskontoret har gitt Actecan i oppdrag å utrede om personer som mottok uførepensjon fra en kommunal tjenestepensjonsordning i både 2014 og 2015 har fått høyere eller lavere uføreytelse etter skatt når det tas hensyn til uføreytelsene fra både folketrygden og kommunal tjenestepensjonsordning.

Les rapporten her.