Et særskilt pensjonstillegg til kommunalt ansatte med særaldersgrenser

På oppdrag fra Pensjonskontoret har Actecan oppdatert tidligere rapport 2017 – 05 Et særskilt pensjonstillegg til kommunalt ansatte med særaldersgrense.

Rapporten er oppdatert og tilpasset den nye pensjonsordningen for offentlig ansatte, som partene i offentlig sektor, Akademikerne, LO, Unio, YS, KS, Spekter og Arbeids- og sosial­departementet (ASD) ble enige om den 03.03.2018.

Les rapporten her