Arbeid, pensjon eller begge deler?

Fafo og Pensjonskontoret inviterte til frokostseminar med rapportlansering torsdag 21. mars 2013.

Fafo-forskerne Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen har i den aktuelle rapporten «Arbeid, pensjon eller begge deler?» sett nærmere på beslutninger om tidligpensjonering i kommunal og fylkeskommunal sektor. Formålet har vært å se på ulike faktorer som har betydning for å gå av tidlig med pensjon, trappe gradvis ned eller fortsette i arbeid på fulltid etter fylte 62 år.

Publikasjonen kan lastes ned her.