Fafo rapport om tidligpensjonering i kommunal sektor

Pensjonskontoret bestilte i 2013 en rapport fra Fafo om tidlig pensjonering i kommunal sektor. Rapporten er skrevet av Roy A. Nilsen, mens Tove Midtsundstad har ledet prosjektet. I denne rapporten presenteres analyserer av pensjonsmønsteret og bruken av ulike tidligpensjonsordninger innenfor KS’ tariffområde. Det er undersøkt endringer over tid og sammenlignet ulike arbeidstakergrupper i forskjellige sektorer (innenfor tariffområdet til KS).

Dette er fjerde gang Fafo gjør slike analyser, og dette er en videreføring av Fafo-rapport 509 (Midtsundstad 2006), Fafo-rapport 2007:39 (Hyggen 2007) og Fafo-rapport 2011:23 (Hermansen 2011). Denne rapporten er i hovedsak organisert på samme måte som de tidligere rapportene, og her videreføres analysen fram til 2012. Ved å videreføre de tidligere analysene kan en se utviklingstrekk og trender for en lengre periode

Rapporten kan leses uavhengig av de tidligere rapportene, men for å få mer informasjon om utviklingstrekkene for perioden 2002 – 2009 kan en med fordel lese rapportene som allerede er publisert.

For å lese rapporten i pdf eller bestille papirutgaven klikk her.