Pensjonering før fylte 67 år

Fafo har på oppdrag fra Pensjonskontoret utarbeidet en rapport over tidlig pensjonering blant 50-60 åringer innen KS' tariffområde for perioden 2002-2009.

I rapporten har Fafo belyst følgende problemstillinger:

  1. Beskrevet tidligpensjoneringsmønsteret innen KS’ tariffområde ved hjelp av tidligpensjonsringsrater, pensjoneringskurver og forventet pensjoneringsalder
  2. Sett på variasjonen i tidligpensjoneringsmønsteret og bruken av ulike pensjonsordninger og delpensjon.
  3. Sett på sammenhengen mellom tidligpensjonering og et utvalg individuelle bakgrunnsvariabler; henholdsvis alder, kjønn, stillingsprosent, yrkeskategori og sektor.

Les mer om rapporten på http://www.fafo.no/pub/rapp/20214/index.html