Finans Norge – bransjeavtale for beregnet folketrygd i offentlig tjenestepensjon fra 01.01.14

Den 16.08.2013 inngikk Finans Norge ny bransjeavtale fra 2014 for beregnet folketrygd mellom tre av de fire leverandørene i Finans Norge som administrerer offentlig tjenestepensjon. Her reguleres forholdstall for levealdersjustering og dødelighetsgrunnlag. Finans Norge tar sikte på årlige oppdateringer av forholdstallene.

Les mer på Finans Norges nettside:

http://www.fno.no/Hoved/Fakta/Livsforsikring-og-pensjon/Liv-og-pensjon-A-A/pensjonskalkulatorer/offentlig-tjenestepensjon/