Foreslår å utsette pensjonsreformen

Regjeringen foreslår å utsette iverksettelsen av pensjonsreformen til 1. januar 2011.

Bakgrunnen er å sikre at pensjonsleverandørene både i privat og offentlig sektor får tilstrekkelig tid til forberedelser før de nye reglene trer i kraft.

Regjeringen legger stor vekt på å sikre en trygg gjennomføring av pensjonsreformen og foreslår derfor at iverksettelsen av reformen forskyves til 1. januar 2011. Dette er avklart med forlikspartene på Stortinget.

– Det er avgjørende at den enkelte pensjonist får utbetalt rett pensjon til rett tid, og det er derfor viktig at pensjonsleverandørene både i privat og offentlig sektor får tilstrekkelig tid til forberedelser før de nye reglene trer i kraft, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Pressemeldingen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 07.10.2008 (les mer).