Fremtidig offentlig tjenestepensjon og ny AFP i offentlig sektor

Første møte er avholdt i det utvalg.

som skal utrede mulige tilpasninger i offentlig tjenestepensjon og den endelige tilpasningen av AFP i offentlig sektor.

Utvalget skal legge grunnlag for forhandlingene om offentlig tjenestepensjon i lønnsoppgjøret 2009.

Dette fremgår av en pressemelding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) av 20.08.2008.

Utvalget består av ledere for organisasjonene i offentlig sektor og de offentlige arbeidsgiverne: LO, Unio, YS, Akademikerne, KS, Arbeidsgiverforeningen Spekter og Oslo kommune.

Det opprettes et arbeidsutvalg til å forberede arbeidet i utvalget bestående av representanter for de samme partene som i utvalget.

Utvalget har fått frist til utløpet av februar 2009.

Pressemeldingen fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 20.08.2008 (les mer).