Høring om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring forslag til nødvendige endringer i regelverket for tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor som følger av avtalen som ble inngått ved tariffoppgjøret 2009.

I høringsnotatet av 20.11.2009 foreslås blant annet hvordan levealderjusteringen skal gjennomføres for de første årskullene som får fleksibel alderspensjon fra folketrygden.

Høringsfristen er 15. januar 2010.

Pressemeldingen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 23.11.2009 er tilgjengelig på departementets nettsted (les mer).