Høringsforslag om alderspensjon i folketrygden

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har i dag sendt forslag

til oppfølging av Stortingets vedtak og utkast til lovbestemmelser om ny alderspensjon i folketrygden på høring.

Høringsforslaget er et resultat av Stortingets tidligere pensjonsforlik, vedtatt på bakgrunn av St.melding nr. 12 (2004-2005) «Pensjonsreform – trygghet for pensjonene» og St.melding nr. 5 (2006-2007) «Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden».

Høringsfristen er satt til 28. april 2008.

Arbeids- og inkluderingsdepartementets pressemelding samt høringsforslag er tilgjengelig på departementets nettsted (les mer).