Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen er revidert for avtaleperioden 1.5.2018 - 30.4.2020

Les mer her