Innkjøpsveileder

01_brosj_orig_medomsl_ny.qx9_01_brosjyre_origPensjonskontoret vedtok og godkjente følgende dokumenter på styremøte den 24.04.2006:

«Innkjøpsveileder – Kommunal tjenestepensjonsordning» og «Konkurransegrunnlag for innkjøp av tjenestepensjonsordning innen KS’ tariffområde» med tilhørende referanseplan.

Det presiseres med dette at ovenfor nevnte innkjøpsveileder, med tilhørende konkurransegrunnlag og referanseplan, ikke gjøres obligatorisk for årets anbudsprosesser.

Det presiseres videre at når en kommune/fylkeskommune/virksomhet eller bedrift velger å benytte Pensjonskontorets tildelingskriterier i sin anbudsutlysning, skal også Pensjonskontorets referanseplan følges helt og holdent.

På Pensjonskontorets styremøte 24.04.2006 ble det videre fattet vedtak om at innkjøp av kommunal tjenestepensjon skal følge anskaffelsesprosedyren «åpen anbudskonkurranse». Vedtaket har solid rettslig forankring og er i samsvar med og understøttes av KS-Advokatenes konklusjon i KS’ B-rundskriv nr. 9/2005. Det vises til eget vedtak fra Pensjonskontoret av 15.05.2006, der dette understrekes, som er publisert på nyhetssidene («Nyheter 2006.05.15»).