Innkjøp av tjenestepensjoner – rammebetingelser og vurderingskriterier

Pensjonskontoret ønsker med denne orienteringen å veilede dem som vurderer å flytte tjenestepensjonsordningen sin til et nytt selskap denne høsten.