Innkjøp av tjenestepensjoner – rammebetingelser og vurderingskriterier

Pensjonskontoret sendte 09.09.2005 orienteringsbrev til kommunene, fylkeskommunene og virksomhetene som en veiledning til de som vurderer å flytte tjenestepensjonsordningen sin til et nytt selskap denne høsten.

Det vil bli utarbeidet et dokument som inneholder en innkjøpsveileder og en tilbudsmal som gjøres gjeldende fra 2006.

Tilbudsprosess energiselskapene_2005-09-09

Tilbudsprosess_2005-09-09