Innkjøpsveileder 2006

01_brosj_orig_medomsl_ny.qx9_01_brosjyre_origTrykt utgave av Innkjøpsveileder for kommunal tjenestepensjonsordning sendes nå ut til alle kommuner/fylkeskommuner/virksomheter, som kostnadsfritt kan bestille flere eksemplarer ved henvendelse til Pensjonskontoret.

Innkjopsveileder