Justering av grunnbeløpet

Stortinget har vedtatt nytt grunnbeløp i folketrygden gjeldende fra 1. mai 2010. Nytt grunnbeløp er 75 641 kroner.