Kontingent til Pensjonskontoret 2015

På årsmøtet i Pensjonskontoret 05.03.2014 ble fattet vedtak om å gi kontingentfritak for året 2015 under forutsetning av at de sentrale tariffparter ikke kom med innvendinger i løpet av 2014.

Det er nå klart at det ikke foreligger innvendinger fra tariffpartene i KS’ sektor.

Dette betyr at det for 2015 ikke skal betales kontingent til Pensjonskontoret.