Kontingent til Pensjonskontoret 2018

På årsmøtet i Pensjonskontoret 09.03.17 ble det fattet vedtak om å gi kontingentfritak for året 2018 under forutsetning av at de sentrale tariffparter i KS’ sektor ikke kom med innvendinger.

Det er nå klart at det ikke foreligger innvendinger fra de sentrale tariffpartene.IMG_1085_gull

Det betyr at det for 2018 ikke skal betales kontingent til Pensjonskontoret.