Kontingent

Kontingent til Pensjonskontoret er fastsatt i SGS 2020 § 12-3. Her fremgår at:

Driften av Pensjonskontoret finansieres ved at alle medlemmer innen KS’ tariffområde innbetaler en årlig kontingent lik 0,007 % av samlet pensjonsgrunnlag pr. 31.12 det foregående år, eksklusive arbeidstakere forsikret i Statens Pensjonskasse pr. samme dato.

Pensjonsinnretningene inndriver kontingenten hos sine kunder innen KS’ tariffområde på eget initiativ, og sørger for samlet overførsel til Pensjonskontoret innen 1.4. hvert år.

Pensjonsinnretningene skal parallelt med overførselen gi Pensjonskontoret en oppstilling over hvem kontingentoverførselen gjelder for, med tilhørende pensjonsgrunnlag.

Pensjonskassene innen KS’ tariffområde må på samme måte selv sørge for at korrekt kontingentinnbetaling finner sted, med tilsvarende dokumentasjon.

Pensjonsinnretningene har selv ansvaret for å foreta avregning som følge av endring i kontingentsats. Dette skal skje sammen med overførsel av kontingent påfølgende år".

Kontingenten er altså 0,007 % av samlet pensjonsgrunnlag per 31.12 det foregående år. I grunnlaget er medlemmer av pensjonsordningen i Statens pensjonskasse ikke med.

Ved spørsmål ta kontakt med Harald  Richard Christiansen på telefon 950 40 480 eller e-post: post@pensjonskontoret.no.