Kurs i offentlige anskaffelser – nytt regelverk

Ny forskrift om offentlige anskaffelser ble vedtatt 7. april 2006. Ikrafttredelsestidspunkt for disse forskriftene blir 1. januar 2007.

KS Advokatene arrangerer i samarbeid med Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) en kursrekke i nytt regelverk om offentlige anskaffelser. For detaljert informasjon om de enkelte kurs, se KS’ nettsider her.

Pensjonskontoret vil komme tilbake med nærmere omtale av de endringer som er relevante i forhold til innkjøp av tjenestepensjon. Det nye regelverket vil bli lagt til grunn når Innkjøpsveilederen for kommunal tjenestepensjonsordning revideres neste år.