Maksimal grunnlagsrente i livsforsikring forblir uendret

Kredittilsynets styre har besluttet ikke å foreta noen endringer av den maksimale grunnlagsrenten i livsforsikring pr. 1. januar 2008.

Kredittilsynets pressemelding her