Ny Fafo-rapport: Kommunale tjenestepensjoner i Europa

Fafo har på oppdrag av Pensjonskontoret kartlagt og analysert kommunale tjenestepensjoner i et utvalg europeiske land.

Rapporten gjennomgår og presenterer sentrale egenskaper og kjennetegn ved de kommunale tjenestepensjonsproduktene – så som ytelser og utforming av ordningene, opptjeningsprinsipper, pensjonsalder m.m. Det er gjort få forskningsstudier internasjonalt av kommunale tjenestepensjonsordninger og rapporten formidler derfor ny kunnskap på området.

Les mer og last ned rapporten på Fafos hjemmesider.

http://develop.fafo.no/pensjonsforum/pensjonsforum/article/12199.html