Ny hovedtariffavtale innen KS-området

Ny hovedtariffavtale innen KS’ sektor, med utløp 30.04.2012, foreligger nå i trykt utgave, og kan bestilles fra Kommuneforlaget.

Elektronisk utgave av hovedtariffavtalen er tilgjengelig på Pensjonskontoret nettsted under «Tariff» – les mer.

Oversikt over endringene fremgår av KS’ A-rundskriv 1/2010.