Ny hovedtariffavtale innen KS-området

Ny hovedtariffavtale innen KS’ sektor for tariffperioden 01.05.2008 – 30.04.2010 ble vedtatt 18. juni 2008.

– utløp av svarfrist til Riksmeklingsmannen.

Oversikt over endringene fremgår av KS’ A-rundskriv 1/2008. Kommentarer og nærmere utdyping av de ulike endringene fremgår KS’ B-rundskriv 12/2008.

Det gjøres oppmerksom på at første versjon av Hovedtariffavtalen inneholder trykkfeil. Det vil om kort tid utarbeides korrigerte, nye eksemplarer. Oversikt trykkfeilene er å finne på KS’ nettsted her. Hovedtariffavtalen tilgjengelig på Pensjonskontorets nettsted er ajourført utgave.

KSA-rundskriv2008-1

KSB-rundskriv2008-12