Ny hovedtariffavtale

Hovedtariffavtalen innen KS-området (HTA) for avtaleperioden 01.05.2006 – 30.04.2008, foreligger nå i trykt utgave, og kan bestilles fra Kommuneforlaget.

Elektronisk utgave av Hovedtariffavtalen er tilgjengelig på Pensjonskontorets nettsider.