Ny rapport om offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet offentliggjorde 17. desember 2015 en utredning av en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor, samt overgangsordninger. Rapporten er utarbeidet av en arbeids­gruppe. Rapporten kan leses her