Nytt grunnbeløp i folketrygden

Regjeringen har lagt frem forslag til regulering av folketrygdens grunnbeløp og en opptrappingsplan frem til 2010 for Stortinget.

Opptrappingsplanen sikrer en økning av minstepensjon for enslige frem til 2010. I tillegg foreslås at tilleggspensjonen for unge uføre skal oppjusteres med 14 112 kroner.

Grunnbeløpet foreslås økt fra 66 812 kroner til 70 256 kroner med virkning fra 1. mai 2008.

Alle med G-regulert inntekt får dermed en økning på 5,5 %, mens unge uføre og minstepensjonister får hhv. 9 % og 14 % inntektsøkning.

Pressemeldingen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) av 28.05.2008 (les mer).