Nytt grunnbeløp

Regulering av grunnbeløpet og pensjonene fra 1.mai 2014. Regjeringen og organisasjonene er enige om tallgrunnlaget for reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene fra 1. mai 2014.

Grunnbeløpet øker fra 85 245 kroner til 88 370 kroner.

Dette er en økning på 3 125 kroner, tilsvarende 3,67 prosent.

Uførepensjonister og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 3,67 prosent. Alderspensjon under opptjening oppreguleres også med 3,67 prosent. Alderspensjonister får en økning i pensjonen på 2,89 prosent. For alderspensjonister øker satsene for minste pensjonsnivå med 3,16 prosent.