Hovedtariffavtalen (HTA)

Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser om blant annet lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Bestemmelsene om kommunal tjenestepensjon er tatt inn i kapittel 2 og i vedlegg 4, Vedtekter for avtalefestet pensjon (AFP) og i vedlegg 5, Vedtekter for tjenestepensjonsordningen – TPO (TPO).

Partene i HTA er – KS og arbeidstakerorganisasjonene representert ved hovedsammenslutningene: LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne-K.

Pensjonsbestemmelsene i HTA ble fra 01.01.20 flyttet til SGS 2020 Pensjonsordninger.

Hovedtariffavtalen 01.05.2018 – 30.04.2020 (PDF)

Hovedtariffavtalen 01.05.2016 – 30.04.2018 (PDF)

Hovedtariffavtalen 01.05.2014 – 30.04.2016 (PDF)

Hovedtariffavtalen 01.05.2012 – 30.04.2014 (PDF)

Hovedtariffavtalen 01.05.2010 – 30.04.2012 (PDF)

Hovedtariffavtalen 01.05.2008 – 30.04.2010 (PDF)

Hovedtariffavtalen 01.05.2006 – 30.04.2008 (PDF)

Hovedtariffavtalen 01.05.2004 – 30.04.2006 (PDF)

Hovedtariffavtalen 01.05.2002 – 30.04.2004 (PDF)

Hovedtariffavtalen 01.05.2000 – 30.04.2002 (PDF)

Hovedtariffavtalen 01.05.1998 – 30.04.2000 (PDF)