Sekretariatet

pensjon_2Daglig leder        
Anne Karin Andreassen
E-post: aka@pensjonskontoret.no
Telefon: 928 95 973

Administrasjonsmedarbeider
Harald Richard Christiansen
E-post:  hrc@pensjonskontoret.no
Telefon: 950 40 480

Administrasjonsmedarbeider
Anne-May Lien
E-post:   aml@pensjonskontoret.no
Telefon: 405 10 464

 

SGS 2020 § 12-2 Sekretariatet

Til å forstå den daglige driften er det opprettet et sekretariat på vegne av tariffpartene.

Sekretariatets oppgaver:

  • Forvalte, informere og overvåke praktiseringen av reglene for AFP og TPO  innen KS´tariffområde.
  • Forberede saker til Pensjonskontorets styre.
  • Innhente nødvendig informasjon og utredninger, følge utviklingen, herunder vurdere konsekvensene av forslag til  regelendringer og regelendringer, samt ha kontakt med ulike aktuelle aktører innen pensjonsområdet.
  • Utarbeide forslag til budsjett og virksomhetsplan.
  • Utarbeide forslag til regnskap i henhold til regnskapslovens bestemmelser.
  • Forberede behandling av flyttesaker, herunder kontrollere at produktene oppfyller tariffavtalens krav, inkludert kravene i  forsikringsvirksomhetsloven og forsikringsavtaleloven.