SGS 2020 Pensjonsordninger (SGS 2020)

Fra 01.01.20 ble Pensjonsbestemmelser i KS’ tariffområde samlet i den sentrale generelle særavtale SGS 2020 Pensjonsordninger, også kalt SGS 2020. Pensjonsbestemmelsene, som tidligere var en del av Hovedtariffavtalen innen KS’ sektor, ble flyttet til SGS 2020. I tillegg inneholder SGS 2020 nye bestemmelser om pensjonsordninger for arbeidstakere født i 1963 og senere.

SGS 2020 01.01.2022 – 31.12.2023 (PDF)
SGS 2020 16.09.2020 – 31.12.2021 (PDF)