Pensjonskontorets styre

 

Trond Lesjø KS Styrets leder
Steinar Fuglevaag LO Kommune Styrets nestleder
Øyvind Gjelstad KS Styremedlem
Torfinn Thomassen KS Styremedlem
Frode Bård Nilssen KS Styremedlem
Børge Benum LO Kommune Styremedlem
Nora Hagen LO Kommune Styremedlem
Marit Gjerdalen Unio Styremedlem
Erik Orskaug Unio Styremedlem
Monica Deildok YS Kommune Styremedlem
Anders Kvam Akademikerne kommune Styremedlem

 

Styrets oppgaver følger av SGS 2020 § 12-1, og er som følger:

  • Avgjøre tvist om forståelsen av bestemmelsene etter § 11-1.
  • Foreslå justeringer av bestemmelsene som følge av endringer i lovverk og/eller  tilsvarende ordninger i privat og statlig sektor.
  • Utarbeide forslag for tariffpartene til endringer i bestemmelsene som styret finner hensiktsmessig.
  • Følge utviklingen og forvaltningen av reglene, samt de økonomiske konsekvensene av ordningene i KS-området.
  • Vedta opplærings- og andre utviklingstiltak som styret finner hensiktsmessig innen pensjonsområdet.
  • Vedta tilsettinger og virksomhetsplan.
  • Legge frem forslag til regnskap og budsjett.
  • Ha adgang til å avgi uttalelse i flyttesaker, herunder også ved opprettelse av egen eller interkommunal pensjonskasse.