Oppjustering av folketrygdens grunnbeløp

Grunnbeløpet i folketrygden reguleres fra 62 892 kroner til 66 812 kroner.

Økningen er på 3 920 kroner, og gjelder fra 1. mai.

Regjeringen vil nå legge forslaget til regulering av grunnbeløpet frem for Stortinget.

Alderspensjonister og andre som får regulert sine ytelser gjennom grunnbeløpet får med dette en inntekstøkning på 6,23 prosent. På årsbasis øker gjennomsnittlig grunnbeløp med 5,38 prosent.

Klikk her for å lese pressemeldingen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).